Siirry sisältöön

Esittely & UKK

Esittely

Raideliikenteen esihenkilöt ja asiantuntijat ry:n jäsenet kuuluvat kukin omaan liittoonsa, joita ovat esimerkiksi Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Ekonomiliitto, Tradenomiliitto, Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat jne.

RLEA:n oma jäsenmaksu on 1,70 euroa kuukaudessa, ja se voidaan joko periä suoraan palkasta tai laskuttaa. Sitä vastaan saa tarvittaessa luottamusmiehen henkilökohtaisen avun, ja pääsee äänestämään ja asettumaan ehdolle yhdistyksen kokouksessa ja luottamusmiesvaaleissa. Erityisesti YT-neuvottelujen ja ongelmatilanteiden aikaan RLEA antaa tukea ja turvaa.

RLEA:n aktiivit saavat koulutusta ja lainopillista sekä neuvottelutukea Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ltä, joka on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö.

Lisätietoja saat RLEA:n luottamusmiehiltä tai hallituksen jäseniltä.

Neuvottelemme työehtosopimuksen raideliikennealan ylemmille toimihenkilöille yhdessä toisen henkilöstöjärjestön RTTL:n kanssa.

Historiaa

RLEA:n tarinan voi katsoa alkavan vuodesta 1995, jolloin Valtionrautatiet yhtiöitettiin. Tuolloin perustettiin VR Akava ry valvomaan VR:n ylempien toimihenkilöiden etua. Kuten nimikin kertoo, järjestö oli nimenomaan akavalaisten liittojen jäsenille. VR Akavalla oli oma työehtosopimus, jota sovellettiin VR-konsernissa.

Vuonna 2011 VR-konsernissa yhdistettiin kaksi työehtosopimusta, akavalaisten ja ”teknisten” työehtosopimukset, minkä jälkeen oli yksi yhteinen rautatiealan toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, ja sitä sopimassa kaksi työntekijäjärjestöä, silloiset VR Akava ja RTL, joka tuolloin oli vielä STTK:lainen järjestö. Myöhemmin RTL muutti nimensä RTTL:ksi ja liittyi jäsenjärjestöksi akavalaiseen Insinööriliittoon.

VR-konsernista irtosi tammikuussa 2019 VR Track, josta tuli NRC Finland Oy, joka on jatkanut työehtosopimuksemme soveltamista. Keväällä 2022 yhtiöitettiin Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, josta tuli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, ja sielläkin alettiin soveltaa työehtosopimustamme. Näihin muutoksiin reagoidakseen VR Akava muutti 2022 nimensä Raideliikenteen esihenkilöt ja asiantuntijat ry:ksi, sen merkiksi, että yhdistyksen toimintakenttä oli laajentunut VR:n ulkopuolelle.

Nykyisin yhdistyksellä on jäseniä, toimintaa ja henkilöstöedustajansa (luottamusmiehet) niin VR-konsernissa, NRC Finlandissa kuin Kaupunkiliikenteessäkin, ja se ajaa ylempien toimihenkilöiden etua kaikissa niissä.

 

Usein kysytyt kysymykset

Onko RLEA ammattiliitto?

Ei varsinaisesti. RLEA toimii vapaaehtoisvoimin ja kevyellä organisaatiolla, ja sen jäsenmaksu on nimellinen. Jokainen RLEA:n jäsen kuuluu omaan akavalaiseen ammattiliittoonsa. Liitosta saa lainopilliset neuvontapalvelut ja muut jäsenedut. RLEA huolehtii työehtosopimuksen neuvottelemisesta ja luottamusmiestoiminnasta sekä järjestää jäsentilaisuuksia, erityisesti muutosneuvottelujen aikaan, mutta myös säännöllisesti kaikille joululounaiden ym. muodossa.

 

Olen töissä VR:llä/NRC:llä/Kaupunkiliikenteellä/Fintraffic Raiteella ja kuulun akavalaiseen liittoon, olenko siis automaattisesti RLEA:n jäsen?

Et ole, vaan RLEA:han tulee itse liittyä. Liittyminen käy kätevimmin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 

Miksi minun kannattaisi kuulua RLEA:han? Eikö pelkkä oman liiton jäsenyys riitä?

Ammattiliiton jäsenyys on tärkeää, ja moni tärkeä palvelu tulee sitä kautta. Alallamme työehdoista sopiminen, luottamusmiesten valinta ja käytännön työpaikkatason edunvalvonta on alakohtaisten yhdistysten tehtävänä, ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla yhdistys on RLEA. (Monella muulla yksityissektorin alalla neuvottelutoimintaa hoitaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN, mutta meillä alan työpaikat hyvin tuntevilla, perinteikkäillä henkilöstöjärjestöillä on vahva asema. YTN kyllä tukee meidänkin henkilöstöedustajiamme vahvasti mm. koulutuksen ja vertaistuen kautta.)

Jäsenenä pääset osalliseksi yhdistyksen tiedotuksesta, pääset äänestämään ja asettumaan ehdolle valittaessa luottamusmiehiä ja yhdistyksen hallitusta, pääset mukaan jäsentilaisuuksiin ja olet oikeutettu luottamusmiehen henkilökohtaiseen neuvontaan erilaisissa muutos- ja ongelmatilanteissa.

 

Voinko kuulua RLEA:han, kun kuulun YTK:hon eli ns. Loimaan kassaan, mutta en mihinkään ammattiliittoon?

Et. Työmarkkinaedunvalvonnan kulmakivi on nimenomaan liittoon kuuluminen. Liitot rahoittavat YTN:n toiminnan ja YTN kouluttaa meidänkin luottamusmiehemme. RLEA on nimenomaan akavalaisten liittojen jäsenten järjestö.

 

Voinko kuulua RLEA:han, kun kuulun muuhun kuin akavalaiseen ammattiliittoon?

Et. Liiton, ja usein samalla työttömyyskassan, vaihtaminen on kuitenkin yleensä varsin sujuvaa ja uusi liitto neuvoo siinä kyllä niin, että kassajäsenyys pysyy voimassa. Järjestäytyminen liittoon ylipäätään on tärkeintä, mutta tärkeää on myös kuulua oman henkilöstöryhmänsä kannalta oikeaan liittoon, joita ylempien toimihenkilöiden kohdalla ovat akavalaiset liitot.

 

Mikä olisi minulle sopiva akavalainen liitto?

Akavalaiset liitot ovat pääsääntöisesti koulutuspohjaisia, eli jos sinulla on jokin tutkinto, jonka suorittaneille on oma liitto (esim. TEK, IL, Ekonomit, Tradenomit jne), se on yleensä luontevin valinta. Muussa tapauksessa esim. YTY voi olla oikea liitto sinulle.

 

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmiehen tehtävä on edustaa omalla maantieteellisesti tai organisatorisesti rajatulla alueella henkilöstöryhmäänsä, siis ylempiä toimihenkilöitä, suhteessa työnantajaan, ja valvoa työehtosopimuksen toteutumista. Käytännössä luottamusmiehellä on paikka oman alueensa säännöllisissä yhteistoimintakokouksissa. Niissä, ja niiden ulkopuolella, hän tuo työnantajan tietoon henkilöstön näkökulmia asioihin, ja toisaalta saa tietoa työnantajan tilanteesta ja näkymistä.

Luottamusmies edustaa omaa henkilöstöryhmäänsä alueellaan käytävissä muutosneuvotteluissa, ja neuvoo tarpeen mukaan edustettaviaan niin muutosneuvottelujen yhteydessä kuin muutenkin. Luottamusmies on perehtynyt työlainsäädäntöön, työehtosopimukseen ja tuntee työpaikan olot ja käytännöt. Luottamusmies hankkii tehtävässä vaaditut tiedot perustiedot YTN:n tarjoamilla henkilöstön edustajille suunnatuilla kursseilla ja ylläpitää osaamistaan osallistumalla mm. luottamusmiespäiville.

Olisi parempi, jos meillä olisi vakiintunut sukupuolineutraali sana luottamusmiehelle, mutta toistaiseksi lait ja työehtosopimukset puhuvat vielä nimenomaan luottamusmiehestä.

Mitä pääluottamusmies tekee?

Pääluottamusmies on omassa yrityksessään tai konsernissaan oman henkilöstöryhmänsä edustaja konsernitasolla. Esimerkiksi VR:llä hänellä on paikka konsernin laajennetussa johtoryhmässä ja Columbus-palkkajärjestelmän työryhmässä, ja esim. muutosneuvottelukutsut osoitetaan aina hänelle. Pääluottamusmies kutsuu muita luottamusmiehiä mukaan neuvotteluihin sen mukaan, keiden alueille neuvottelut ulottuvat. Pääluottamusmies pitää myös tarpeen mukaan yhteyttä muiden henkilöstöryhmien pääluottamusmiehiin.

 

Mitä RLEA:n hallitus tekee?

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, sen taloutta, jäsenrekisteriä, nettisivuja jne. Hallitus järjestää vuosikokouksen, luottamusmiesvaalit, luottamusmiespäivät ja jäsentilaisuudet. Hallitus myös määrittelee tavoitteet ja nimeää yhdistyksen edustajat TES-neuvotteluihin, ja käsittelee neuvottelutulokset. Jäsenilleen hallitus on käytännössä myös tärkeä keskustelufoorumi työsuhde- ja työmarkkina-asioista.

 

Kuka luottamusmiehistä edustaa minua?

Tarkasta nettisivuilta, kenen luottamusmiesalueella työskentelet. Jos se on epäselvää, kysy työpaikkasi pääluottamusmieheltä, joka varmasti osaa vastata.

 

Kenen puoleen käännyn, kun minulla on työsuhteeseeni liittyvä kysymys tai ongelmatilanne?

Käänny ensisijaisesti oman luottamusmiehesi puoleen, joka voi konsultoida pääluottamusmiestäkin, jos ei suoralta kädeltä osaa auttaa.

Vaikeammissa asioissa voi olla yhteydessä oman liiton juristiin, ja siihen luottamusmiehetkin kannustavat, ellei kyse ole jostakin heille selvästä asiasta.

Liity RLEA:an

Tule mukaan täyttämällä sähköinen lomake

Liity mukaan

Voit myös liittyä mukaan palauttamalla jäsenhakemuslomakkeen oman työpaikkasi pääluottamusmiehelle tai skannaamalla sen ja toimittamalla sähköpostitse hallitukselle osoitteeseen rlea.ry@vr.fi